Publicerad 14 mars 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett antal fritidspedagoger


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR