Publicerad 29 januari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 144 angående fråga om kommunen uppfyllt omplaceringsskyldigheten enligt 7 § anställningsskyddslagen vidare prövas om kommunen begått visst turordningsbrott


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR