Publicerad 16 augusti 2022

Personuppgifter i arbetslivet

Information som avser en fysisk person utgör personuppgifter. När en arbetsgivare hanterar information om arbetstagare utgör det därför personuppgiftsbehandling som måste ha stöd i Dataskyddsförordningen (GDPR) och därtill kompletterande regler.

Arbetsgivare ska ha väl utarbetade rutiner avseende arbetstagares personuppgifter och bara behandla uppgifterna där det är tillåtet enligt gällande lagstiftning. SKR:s skrift Personuppgifter i arbetslivet är tänkt att vara ett stöd för kommuner och regioner i detta arbete, som ett kunskapsunderlag med fokus på i vilka situationer det kan vara tillåtet att behandla olika typer av uppgifter.

Personuppgifter i arbetslivet - Kommuner och regioners personuppgiftsbehandling i rollen som arbetsgivare

Informationsansvarig

  • Emmy Eriksson
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.