Publicerad 11 mars 2021

Medarbetare som utsätts för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas och sanktioneras av familjen, släkten och hela nätverket kring den utsatta. Det gör skyddsaspekten extra viktig.

I hederskulturer ses familjens rykte och anseende som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Oskuldsnormer är centrala. De förutsätter att flickor inte får ha pojkvänner, att de ska vara oskulder till de gifter sig och att de inte själva får välja vem de ska gifta sig med. Könsstympning och barn- och tvångsäktenskap är former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Utsatta lever med stora begränsningar

Den som växer upp med hedersrelaterat våld och förtryck eller som lever i en relation där partnern och andra utövar den typen av våld, lever med stora begränsningar. Många uppfostras till att inte uttrycka egna tankar och åsikter, och väljer inte själv vem de umgås med, vad de får ha på sig, vad de ska göra i livet.

Psykiskt och fysiskt våld

Många utsätts för psykisk misshandel som kränkningar, nedvärderingar, utfrysning, isolering och hot. Många utsätts också för fysiskt våld. Samtidigt har få utsatta stöd av någon i sitt familjenätverk.

Drabbar inte bara flickor och kvinnor

Även pojkar kan drabbas, liksom homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck också kan drabbas. Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en extra sårbar grupp.

Flera förövare gör skyddsaspekten extra viktig

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas av flera. Det kan sanktioneras och understödjas av familjen, släkten, landsmän och klaner. Även kvinnor kan vara utövare av våldet. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, inte minst när det gäller pojkar och unga män.

Att det handlar om flera förövare gör skyddsaspekten extra viktig. Nära familjemedlemmar, oavsett kön, kan utgöra fara. Även personer som den utsatta inte känner kan kontrollera vad den utsatta gör och befinner sig. På en arbetsplats är det alltså mycket viktigt att ingen information om den utsatta lämnas ut.

Viktigt med långsiktigt stöd vi uppbrott

När en utsatt bryter upp från våldet behövs ofta extra skydd och stöd – både i det akuta skedet och en längre tid efter. Att tvingas bryta med sin familj, släkt och ofta hela sitt nätverk är en enorm psykisk påfrestning, och ensamheten som följer kan vara svår att uthärda.

Familjen, släkten och nätverket kan också försöka pressa den utsatta att ta kontakt och komma tillbaka. Det är inte ovanligt att man säger att man ”ändrat sig” eller hittar på att någon familjemedlem är akut sjuk. Det kan vara mycket svårt att stå emot. Om den utsatta i det läget återupptar kontakten, är det mycket viktigt att inte skuldbelägga, utan visa att man finns där om den utsatta skulle ta ett nytt beslut att bryta upp.

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.