Publicerad 11 mars 2021

Upphandling företagshälsovård

SKR har tagit fram råd som ska ge stöd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster i kommunen eller regionen.

När kompetensen i den egna verksamheten inte är tillräcklig inom det systematiska arbetsmiljöarbete samt inom arbetsanpassning och rehabilitering, ska arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen (kap. 3 2c §) anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp.

Företagshälsovården arbetar både hälsofrämjande och förebyggande samt med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. I upphandlingen av företagshälsovård bör både arbetsgivare och fackliga företrädare vara delaktiga.

En lyckad upphandling

Dokumentet "Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård" hjälper organisationer som upphandlar företagshälsovård. Resonemangen är i stora drag även giltiga för organisationer med inbyggd företagshälsovård, särskilt när det gäller vikten av att utreda de egna behoven och att söka skapa ett långsiktigt, förtroendefullt samarbete.

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård (PDF) Pdf, 1 MB.

Sex viktiga steg vid upphandling

Råden beskriver sex steg för upphandling av och samarbete med företagshälsovård:

 • Förutsättningar för upphandling
 • Beskriva utgångsläge och behov
 • Skapa ett förfrågningsunderlag
 • Granska anbud och fatta beslut
 • Starta och utveckla ett långsiktigt samarbete
 • Uppföljning

Den innehåller även bilagor och stödmaterial som ska kunna bidra till en framgångsrik upphandling.

Råden koncentreras kring det som kännetecknar upphandling och samarbete med företagshälsovården, som tillhandahåller en blandning av både service- och kunskapstjänster.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anders Westlund
  Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.