Publicerad 4 maj 2023

Friskfaktorer, arbetsmiljö

Forskning visar att när vissa organisatoriska förutsättningar, så kallade friskfaktorer, finns på plats och fungerar väl så påverkas arbetsmiljön positivt. Medarbetare mår bra, utvecklas och kan prestera bra. Attraktiviteten för yrket ökar.

Att arbeta med friskfaktorer är en metod för att satsa på redan anställda medarbetare och genom det stärka kompetensförsörjningen. Fack och arbetsgivare höjer nu ambitionerna för arbetsmiljöarbetet i en gemensam satsning på friskfaktorer.

Få kunskap och inspiration med Studio friskfaktor

Anmäl dig till en digital programserie om friskfaktorer. Studio friskfaktor består att fyra avsnitt och ger kunskap och inspiration till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet. Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR. Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Programserien är en del av parternas satsning på friskfaktorer och arrangeras av Suntarbetsliv.

Datum för Studio friskfaktor

 • 24 maj 08.30-09.45 - Digital uppstartskonferens
 • 2 juni 10.00-11.00 - Detta är friskfaktorer
 • 20 september 10.00-11.00 – Hur du kan arbeta med friskfaktorer
 • 19 oktober 10.00-11.00 – Hur du kan följa upp arbetet med friskfaktorer

Anmäl dig till Studio friskfaktor

Verktyg och stöd

Använd Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorstarten för att komma igång med friskfaktorerna. Verktyget består av kunskap om friskfaktorer, workshopmaterial och dialogstöd. Friskfaktorstarten fungerar bäst om det integreras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Friskfaktorstarten, Suntarbetsliv

Om satsningen

SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i kommun- och regionsektorn. Kommuner, regioner och kommunala företag behöver arbeta systematiskt med friskfaktorer – med stöd av parternas satsning.

Parterna har kommit överens om att ta initiativ inom fyra prioriterade områden:

 • Digitala utbildningskonferenser om friskfaktorer

Digitala programserien Studio friskfaktor, Suntarbetsliv

 • Stöd för lokalt arbete med friskfaktorer
 • FoU-satsning för friskfaktorer på Afa försäkring

Finansiering av forskning inom arbetsmiljö och hälsa, Afa försäkring

 • Regionala konferenser med fokus på friskfaktorer

Föreläsningar och seminarier inom arbetsmiljö och försäkringar, Afa försäkring

Avsiktsförklaring för friska arbetsplatser i den kommunala sektorn (PDF) Pdf, 127 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mats Stenberg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.