Publicerad 19 april 2023

Lär dig mer om friskfaktorer i fyra avsnitt

Under våren och hösten är du välkommen att delta i en programserie som heter Studio Friskfaktor. Centrala parter och Suntarbetsliv bjuder in dig som är chef, skyddsombud, fackligt förtroendevald eller HR-ansvarig. Du kommer få kunskap och inspiration i arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer. SKR:s förhandlare Kristina Folkesson och Mats Stenberg svarar på fyra frågor om satsningen.

Hej Mats och Kristina. Ni är med från SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning och samordnar uppstartstillfället den 24 maj i programserien om friskfaktorer. Då kommer ni berätta om kunskapssatsningen och varför kommuner, regioner och kommunala företag behöver arbeta med friskfaktorer.

Kristina Folkesson

Kristina Folkesson

Varför är det viktigt att lära sig mer om friskfaktorer?

Vi strävar efter att rusta de personer som har ett gemensamt uppdrag i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Kommuner och regioner står mitt upp i en svår kompetensutmaning - att hitta tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Att arbeta med friskfaktorer är ett sätt att ta vara på de medarbetare som redan finns i verksamheten. Friskfaktorer är en viktig bas för att medarbetare ska må bra, utvecklas och prestera väl.

Vilka verktyg och stöd finns det framåt?

Redan idag finns ”Friskfaktorstarten” på Suntarbetsliv för den som vill komma igång. Framöver består stödet av tre delar. Först kommer programserien Studio Friskfaktor i fyra delar som ger kunskap och inspiration. Därefter produceras nya digitala verktyg och en friskfaktorutbildning för processledare som lanseras nästa år.

Mats Stenberg

Mats Stenberg

Vad hoppas ni att kunskapssatsningen ska leda till?

Vår förhoppning är att tillgängliggöra alla de erfarenheter och kunskaper som nu finns så att det blir enklare att bedriva arbetet. Men också att bidra till att fack och arbetsgivare får en gemensam kunskapsbas, verktygslåda och språkbruk för arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer.

Bakgrunden är att Suntarbetsliv stöttat 55 kommuner och regioner att arbeta med friskfaktorer sedan 2018. Nu ska erfarenheterna spridas till fler genom den digitala utbildningssatsningen.

Om ni får nämna en sak som är viktigt för att lyckas med friskfaktorer, vad vill ni lyfta?

Att arbetet sker i samverkan och inom ramen för samverkanssystemet.

Studio friskfaktor – datum och anmälan

 • 24 maj 8.30-9.45 Digital uppstartskonferens
 • 2 juni 10.00-11.00 Studio Friskfaktor – Detta är friskfaktorer
 • 20 september 10.00-11.00 Studio Friskfaktor - Hur du kan arbeta med friskfaktorer
 • 19 oktober 10.00-11.00 Studio Friskfaktor – Hur du följer upp arbetet med friskfaktorer

Anmäl dig, Suntarbetsliv

Friskfaktorstarten, Suntarbetsliv

Informationsansvarig

 • Mats Stenberg
  Handläggare
 • Kristina Folkesson
  Utredare

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma eller efterföljande dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Det är viktigt att du som frågeställare finns tillgänglig för telefonsamtal under samma tidsperiod. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef * (obligatorisk)
Frågan ställs av eller på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.