Publicerad 18 november 2020

Personalhygien i mottagningskök

Kraven på personalhygien kan sammanfattas: Du ska vara frisk och ren vid arbete i köket. Detta gäller även tillfälliga besökare.

Kläder och smycken

Rena arbetskläder varje dag. Alla som hanterar oförpackad mat i köket ska använda kockrock/motsvarande, byxor och hårskydd med instoppat/uppsatt hår. Privata kläder och kökskläder ska inte hängas tillsammans. Arbetsskor får bara användas inomhus.

Ingen rökning i arbetskläder. I köket får du inte använda snus, tuggummi, privat mobil eller bära klockor, ringar, smycken, lösnaglar eller nagellack.

Sjukdom

Meddela din närmsta chef om du har symtom som illamående, diarré, infekterat sår eller halsinfektion.

Om du har ont i halsen eller om du har ett infekterat sår på handen ska du inte hantera oförpackad mat.

Vid magsjuka ska du vänta 48 timmar efter sista symtom, innan du kommer tillbaka till arbetet. Var extra försiktig vid magsjuka i familjen. Använd handsprit och undvik att hantera oförpackad mat.

Om du misstänker smitta

Vid misstanke om smitta, till exempel i samband med utlandsresa, ska kökspersonal lämna avföringsprov till företagshälsovården. Hantera inte oförpackad ätfärdig mat i väntan på provsvar.

Hygien för servicepersonal

Hygienintroduktion för vikarier och praktikanter

Tvätta händerna

Du ska tvätta händerna:

 • innan arbetet startar
 • efter rast/toalettbesök
 • när du ätit, druckit eller rökt
 • när du rört ansikte/hår
 • när du nyst/hostat/snutit dig
 • vid byte av arbetsmoment till exempel:
 • efter hantering av rått kött/färs/fågel/fisk
 • efter rengöringsarbete
 • efter datorarbete
 • efter soptömning

Använd flytande tvål och pappershandduk, vid behov även handdesinfektion.

Håll naglarna korta och rena, fria från nagellack under arbetstid. Använd engångshandskar om du har sår/plåster på händerna. Byt dem lika ofta som du skulle ha tvättat händerna.

Rena redskap

Ta för vana att använda köksredskap så mycket det går istället för händerna.

Om dator används i samband med köksarbete så skydda tangentbordet med ny plastfilm varje dag. Tvätta händerna efter datorarbete.

Besökare

Hantverkare, servicepersonal och andra besökare ska använda hårskydd, rock och skoskydd. Den som tar emot besökaren ansvarar för att informera om kravet på skyddskläder.

Hygien vid studiebesök

Om det blir fel

 • Om någon glömmer rutinerna och gör fel, så hjälps åt att påminna varandra om vad som gäller. Alla i köket har ett ansvar för matsäkerheten.
 • Upprepade fel följs upp av närmsta chef med exempelvis instruktion eller utbildning.

Ordlista

Handskar

Att använda engångshandskar innebär inte automatiskt bra handhygien. Den som måste använda handskar, till exempel på grund av sår eller ringar som inte kan tas av, ska se till att händerna är rena och byta handskar lika ofta som händerna skulle ha tvättats.

Tänk på att välja handskar av ett material som är avsett för all sorts mat som ni hanterar i köket. Det kan finnas handskar med begränsat användningsområde t.ex. ”ej för feta livsmedel”.

Handtvätt

Tvätta händerna

 • innan arbetet startar
 • efter rast/toalettbesök
 • när du ätit, druckit eller rökt
 • när du rört ansikte/hår
 • när du nyst/hostat/snutit dig
 • vid byte av arbetsmoment
 • efter hantering av rått kött/färs/fågel/fisk
 • efter rengöringsarbete
 • efter soptömning

Gör så här

 • ta av klocka, ringar och smycken från händerna
 • blöt händerna med ljummet vatten
 • gnid in flytande tvål
 • gnugga rent alla ytor och skrymslen på händerna, glöm inte naglarna
 • skölj av händerna ordentligt
 • torka med pappershandduk
 • skydda handen med pappret när du stänger kranen
 • använd gärna handsprit, speciellt om det finns risk för smitta dvs om någon i din närhet är sjuk.

Handtvätt-sången

Det finns en sång för förskolebarn (och alla andra!) som vill tvätta händerna tillräckligt länge.

Melodi: Blinka lilla stjärna Text: Sofie Arfvidson.

Smitta via maten

Exempel på sjukdomar och åkommor som kan spridas vidare med maten om den drabbade hanterar oförpackad mat:

 • halsinfektioner och snuva
 • infekterade sår
 • diarré och kräkning
 • gulsot
 • tuberkulos
 • Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, EHEC
Information om bakterier, Livsmedelsverket

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning betalas till den som måste avstå från förvärvsarbete på grund av:

 • beslut enligt smittskyddslagen
 • läkarundersökning eller hälsokontroll som ska klarlägga smitta av en samhällsfarlig sjukdom
 • sår eller annan skada som kan vara en risk vid hantering av livsmedel.

Den anställda ansöker om smittbärarpenning hos försäkringskassan. Till ansökan bifogas ett läkarintyg/intyg om att den smittade inte får arbeta på grund av misstänkt eller konstaterad smitta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.