Publicerad 30 oktober 2020

Servicepersonal

Blankett för signering av hygienregler vid servicearbeten i köket.

Blanketten lämnas till och signeras av exempelvis servicetekniker, snickare, hantverkare med flera. Lämplig att kopiera upp några exemplar av och ha till hands vid personalentrén/varumottaget.

Ladda ner blankett (PDF)
Ladda ner blankett (Word)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset