Publicerad 6 november 2020

Avdelningskök, sjukhus

All personal som hanterar mat på avdelningen ska läsa igenom och följa dessa rutiner.

Alla rutiner kring maten bör ha patientens matlust i fokus. Undernäring hos patienter är ett vanligare problem i vården än problem orsakade av bristande livsmedelshygien. Många patienter är extra känsliga för eventuell smitta via mat. Se till att era hygienrutiner samverkar med målet att erbjuda en trevlig måltid. En förutsättning för god hälsa och rehabilitering är ju att patienten äter tillräckligt mycket av den ”säkra maten".

Blankett för egenkontroll i avdelningskök

Förslag till hygienrutiner för maten på sjukhusavdelningen Pdf, 931 kB.

Utbildningar

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.