Publicerad 30 oktober 2020

Studiebesök

Blankett för signering av hygienregler vid studiebesök i köket.

Blanketten lämnas till och signeras av varje besökare. Lämplig att kopiera upp några exemplar av och ha till hands vid personalentrén/varumottaget.

Ladda ner blankett (PDF)
Ladda ner blankett (Word)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR