Publicerad 6 november 2020

Avdelningskök, äldreomsorg

All personal som hanterar mat på avdelningen ska läsa igenom och följa dessa rutiner.

Många äldre är extra känsliga för eventuell smitta via mat. Trots det, är undernäring ett vanligare problem i äldreomsorgen än problem orsakade av bristande livsmedelshygien. Alla rutiner kring maten bör ha matlusten i fokus. Se till att era hygienrutiner samverkar med målet att erbjuda en trevlig måltid. En förutsättning för god hälsa är att matgästen äter tillräckligt mycket av den ”säkra” maten.

Blankett för egenkontroll i avdelningskök Pdf, 47 kB.

Förslag till hygienrutiner för maten på avdelning i äldreomsorgen Pdf, 884 kB.

Utbildningar

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset