Publicerad 6 november 2020

Underhåll och förebyggande mot skadedjur i mottagningsök

Se till att åtgärda ytor och utrustning som är trasiga. Var uppmärksam på spår av skadedjur.

Anmäl brister

All personal som upptäcker brister eller skador på lokaler, inredning eller utrustning har ett ansvar att kontakta fastighetsansvarig.

Vid slitage eller skada ska det åtgärdas så snart som möjligt. Om det inte går att ordna omedelbart ska behovet av underhåll (och vem som kontaktats för att åtgärda det) noteras i underhållsplanen.

Vid akuta fel kontakta närmsta chef eller fastighetsansvarig för konsultation/åtgärd.

Blankett: Underhåll

Hela rena redskap

Byt ut redskap och skärbrädor som är trasiga, spruckna eller alltför slitna för att bli rena i disken. Det hindrar att det hamnar splitter eller liknande i maten eller att redskapen för med sig andra föroreningar.

Underhåll och service

All service bokas i förväg så att vi kan täcka över känsliga ytor i köket. All servicepersonal ska använda skyddskläder. (hårskydd, skyddsrock och skoskydd).

Kontroll mot skadedjur

I samband med storstädning kontrolleras att alla fönster, dörrar och ventiler är täta mot skadedjur. Om vi har fönster eller dörrar som hålls öppna när det är varmt, sätter vi i nät. Vi ser till att sopor och annat avfall inte är tillgängligt för skadedjur.

I närheten av ytterdörren vid varuintaget finns inga buskar, lastpallar, lådor eller annat som kan skydda eller locka skadedjur.

Vi håller koll på fällor så att de bara används när de behövs. Inomhus använder vi bara giftfria bekämpningsmetoder.

Om det blir fel

  • När något går sönder åtgärdar vi det på en gång. Om det inte går att ordna direkt skriver vi upp planerad åtgärd och datum samt vem (ev. vilken firma) som gör jobbet. Dokumentationen sparas i egenkontrollpärmen.
  • Om vi får in skadedjur ser vi till att få bort dem med hjälp av firma, som vi har avtal med. Vi tar reda på hur de kom in och förebygger problemet så att det inte kommer in igen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.