Publicerad 6 november 2020

Reklamation och misstänkt matförgiftning i mottagningskök

Om någon kontaktar er och misstänker att de blivit dåliga av maten ska ni använda blanketten "Misstänkt matförgiftning".

Blankett: Misstänkt matförgiftning

1. Lyssna och skriv ner följande information

  • Vilken måltid gäller det?
  • Vad åt/drack matgästen?
  • När blev matgästen sjuk?
  • Vilka symtom?
  • Hur länge varade symtomen eller är matgästen fortfarande sjuk?
  • Vad åt matgästen dygnet före och efter måltiden hos oss?
  • Känner vi eller matgästen till om fler blivit sjuka?
  • Om det är fler som blivit sjuka, vad åt/drack de?
  • Är matgästen allergisk eller överkänslig mot någon mat och i så fall vad?

2. Berätta att vi följer upp genom att gå igenom våra egna rutiner och leveranser samt genom att ta kontakt med livsmedelsinspektören

3. Ring kommunens livsmedelsinspektör

Livsmedelsinspektören nås via kommunens växel. Kontrollmyndigheten har en lagstadgad skyldighet att utreda misstänkta matförgiftningar. Alla vet att detta kan hända ibland trots att en verksamhet har rutiner. Myndigheten är ett stöd i denna situation.

4. Spara eventuella matrester

Om det finns något kvar av den mat som misstänks ha orsakat symtom så förpackas den på ett säkert sätt, märks tydligt och sparas för eventuell provtagning.

5. Gör en egen utredning

Vi går igenom egenkontrollrutinerna och temperaturerna från det aktuella tillfället. Har vi haft full kontroll på ingredienserna eller har någon producent ändrat sitt recept? Har någon av oss som arbetat med maten eller familjemedlemmar varit sjuka? Kan någon råvara ha medfört smitta? Har vi inspektionsrapport eller säker information från våra leverantörer och deras egenkontroll? Svaren på dessa frågor skrivs ner och sparas.

6. Förebygg

Vi använder alla svar och undersökningsresultat för att bestämma hur vi ska undvika att detta händer igen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.