Publicerad: 9 januari 2020

Regionanställd personal 2017

Här redovisas uppgifter från 2017 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i regioner.

Uppgifterna avser anställda under november 2017. Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Tabeller Regionanställd personal 2017

Bilagor

Bilagorna är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 

Bilaga 3

Definitioner och begrepp

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!