Nyheter

Samtliga nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från skl.se.

 • SKR kommenterar budgetpropositionen
  SKR välkomnar de omfattande tillskotten i budgetpropositionen för 2021. Samtidigt hade mer långsiktiga besked önskats då många kommuner och regioner redan planerar även för 2022 och 2023.

 • Samlad lösning behövs för hushållens återvinning
  Att bryta upp dagens system för återvinning från hushållen blir dyrt och komplicerat för medborgarna, svårjobbat för kommunerna och dåligt för miljön. Regeringen måste tänka om.

 • Migrationspolitiken måste kombineras med ett mottagningssystem utan glapp och luckor
  Migrationskommitténs uppdrag är nu avslutat. Men det återstår ett stort jobb. SKR uppmanar regering och riksdag att i den fortsatta processen säkerställa ett sammanhållet mottagningssystem. Det är dags att sluta lappa och laga. Bra integration börjar med ett bra mottagande.

 • Inför statsbidragsprincipen och frikommunförsök
  SKR uppmanar regeringen att införa statsbidragsprincip, frikommunförsök och studieskuldavskrivning. SKR anser däremot att Kommunutredningen hamnar fel i analysen av kommunsammanslagningar.

 • Nära vård - en nödvändig fokusförskjutning
  SKR är positiva till de flesta förslagen i utredningen om Nära vård och den fokusförskjutning som förslaget pekar ut. Det är nu angeläget med en gemensam nationell strategi med regeringen.

 • Inför en statlig produktionsrabatt för svensk film och tv
  Det är hög tid att regeringen i höstens budgetproposition inför produktionsincitament för film och tv. Den svenska film- och tv-branschen står i dag inför en snedvriden konkurrens, och Sverige står som förlorare, när 27 av Europas övriga länder erbjuder produktionsincitament i någon form, skriver Anders Knape, SKR och Eva Hamilton Film&TV-Producenterna.

 • SKR välkomnar införande av kommunakut
  Regeringen föreslår att en kommundelegation införs dit kommuner och regioner kan få tillfällig hjälp med finanserna. SKR anser att det är ett bra sätt stödja vid strukturella problem.

 • Ny rapport belyser vikten av ett lokalt självstyre
  I pandemins spår ropar vissa efter mer statlig styrning, fast det snarare behövs mindre detaljstyrning för en effektiv välfärd som fullt ut nyttjar självstyrets potential.

 • Nationellt besöksförbud på särskilda boenden upphör
  Besöksförbudet som infördes i april har varit ett av verktygen för att minska smittspridningen på särskilda boenden. SKR anser att det inte längre behövs på nationell nivå.

 • Två extra miljarder till kollektivtrafiken räcker inte
  Kollektivtrafiken i hela landet är hårt drabbad och behöver extra stöd såväl i år som nästa år. Behovet är avsevärt större än de två miljarder kronor som regeringen beslutat om idag.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!