Nyheter

Samtliga nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från skl.se.

 • Fler kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige
  Inför 2020 går ytterligare 49 kommuner och en region med SKR:s och Svenska FN-förbundets gemensamma projekt Glokala Sverige, som handlar om att arbeta med Agenda 2030.
  2020-01-21
 • Tidiga beskedet om välfärdsmiljarderna behövs
  Beskedet om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, som regeringen och dess samarbetspartier gav idag, är ett välkommet besked och ett viktigt tillskott.
  2020-01-20
 • Om maxtaxa och blöjor i förskolan
  En tvist om vem som ska tillhandahålla blöjor i förskolan har väckt många frågor. SKR har nu analyserat kammarrättens dom.
  2020-01-17
 • Staten måste satsa mer på bredbandsutbyggnad
  Post- och Telestyrelsens (PTS) förslag för hur staten ska fördela bidrag till bredbandsutbyggnad är bra. Men bidragen är otillräckliga och hinder för kommuners utbyggnad måste röjas undan.
  2020-01-17
 • Andelen vårdrelaterade infektioner minskar
  Under perioden 2013-2018 har andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner minskat från 5,2 procent till 4,4 procent.
  2020-01-17
 • Tidigt besked om statsbidrag välkomnas
  Svensk ekonomi går mot sämre tider. SKR ser därför positivt på att finansministern lovar att kommunerna kommer att få ett förhandsbesked om tillskott innan vårpropositionen presenteras.
  2020-01-16
 • Nya läkemedel förtjänar en ansvarsfull och saklig debatt
  Det är viktigt med en jämlik och snabb tillgång till effektiva läkemedel. Men den snabba läkemedelsutvecklingen innebär också stora utmaningar. Det skriver Hans Hägglund mfl i en replik.
  2020-01-11
 • Vi vill ha avtal som utvecklar välfärden
  Jag håller med om beskrivningen av välfärdens utmaningar, men ledartexten innehåller samtidigt en del missförstånd och faktafel. Det skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef SKR, i en replik.
  2020-01-11
 • Förändrade patientavgifter 2020
  Vid årsskiftet höjdes patientavgifterna för läkarbesök i primärvården i tre regioner, vissa förändringar har även skett för besök hos specialistläkare. Det visar SKR:s sammanställning.
  2020-01-10
 • Tio åtgärder för el i hela landet
  Bristen på kapacitet i elnäten hindrar tillväxt och omställningen till ett klimatsmart samhälle. SKR lägger nu fram tio förslag för en säker tillförsel av el i hela landet.
  2020-01-02

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!