Publicerad 17 november 2023
Nyhet

Regeringen fördröjer nödvändig digitalisering

Regeringen säger nej till SKR:s förslag om hur Arbetsförmedlingen borde digitalisera information som kommunerna behöver för att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd.

Foto på Roy Melchert, SKR.

Roy Melchert.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föreslår nu, i en ny hemställan, att Socialdepartementet omgående utreder frågan i ett snabbspår, eller ger ett tilläggsdirektiv till aktivitetskravsutredningen.

SKR:s förslag handlar om att anpassa regelverket så att all information som handläggare för ekonomiskt bistånd behöver från Arbetsförmedlingen ska finnas tillgänglig att hämta digitalt.

– Regeringen bör tänka om. Det finns inte särskilt många enkla svar och snabba effektiviseringar i den offentliga sektorn, men det här är en sådan. Mycket arbetstid skulle vinnas och bidragsbrott förhindras varje månad om kommunala och statliga handläggare slapp jaga varandra på telefon, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.

Regeringen hänvisar till att det pågår tre utredningar som behandlar frågan om digital informationsdelning, varav den sista ska redovisa sitt uppdrag 13 juni 2025. För att kunna ta ett helhetsgrepp kommer de att invänta utredningarnas slutsatser.

SKR delar inte regeringen syn, det finns ingen motsättning mellan att ta sig an frågan både skyndsamt och med det helhetsgrepp som regeringen ser som nödvändigt.

– Vi ser stora risker med att regeringen nu underlåter att agera i frågan. Tid som annars hade kunnat gå till att stötta individer mot egen försörjning går nu till spillo, säger Roy Melchert.

Fakta

  • I dag får kommunernas handläggare tillgång till en del av den information de behöver för handläggning av ekonomiskt bistånd via det digitala systemet SSBTEK, exempelvis om en individ är inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Annan information, exempelvis om en ansökan om ersättning har skickats till Arbetsförmedlingen, kan endast delas efter telefonsamtal mellan kommunens handläggare och Arbetsförmedlingen. I vissa fall skickas informationen med post.
  • SKR har skickat en hemställan till regeringen med en begäran att regeringen ska göra förändringar i förordningar, för att utöka vilken information som Arbetsförmedlingen kan dela digitalt med kommunerna.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.