Publicerad 26 april 2024
Nyhet

Lovande från Försvarsberedningen om civilt försvar

Försvarsberedningens förslag att öka anslaget till det civila försvaret välkomnas. Merparten av det operativa arbetet sker i kommuner och regioner. Därför måste deras andel av anslaget öka.

Foto

Anders Henriksson

För det civila försvaret föreslår Försvarsberedningen att den sammantagna civila ramen ska uppgå till minst 15 miljarder per år från 2028.

– Försvarsberedningens förslag om ökat anslag till det civila försvaret är en bra start. Det är dock nödvändigt att merparten av pengarna går direkt till kommuner och regioner, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Stora satsningar behövs för att säkerställa bland annat el, värme och vatten i landets 290 kommuner och 21 regioner, i händelse av höjd beredskap.

– De kommuner och regioner som kommit längst i sina förberedelser inom det civila försvaret har beräknat att motsvarande investeringar i hela landet skulle överstiga 20 miljarder kronor, säger Anders Henriksson.

SKR håller med Försvarsberedningen om att grunden för ett starkt civilt försvar är en väl utbyggd välfärd där kommuner och regioner har tillräckliga resurser för att bedriva en god verksamhet både på daglig basis och vid ansträngda lägen.

– Nu behövs inte bara pengar till planering, utan även pengar till investering. Precis som Försvarsberedningen menar vi att staten behöver göra betydande satsningar på det civila försvaret för att säkra samhällets robusthet, säger Anders Henriksson.

Fakta

Försvarsberedningens slutrapport ”Stärkt försvarsförmåga” innehåller bland annat vilken finansiering man föreslår för nästa försvarsperiod för både det militära och civila försvaret. Proposition ska lämnas till riksdagen hösten 2024.

Läs vidare

Sakkunnig

Michaela Stenman
Strateg, civilt försvar

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.