Publicerad 16 november 2023
Nyhet

En starkare välfärd genomsyrar SKR:s inriktning

Kompetensförsörjning, digitalisering och långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är de tre prioriterade frågor som SKR tillsammans med kommuner och regioner ska fokusera på 2024-2027.

Peter Danielsson, Anders Henriksson och Leif Sandberg

Peter Danielsson, Anders Henriksson och Leif Sandberg

− Tillsammans med kommuner och regioner ska vi värna och utveckla välfärden för både medarbetare och invånare. Vi siktar högt. Sverige ska ha världens mest innovativa och omtänksamma välfärd, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR:s kongress beslutade idag om arbetsgivar- och medlemsorganisationens inriktning för den kommande mandatperioden 2024-2027. Att säkra kompetensförsörjningen, dra större nytta av digitalisering och ny teknik samt att verka för att kommuner och regioner har förutsägbara och långsiktiga planeringsförutsättningar är prioriterade fokusfrågor för SKR:s verksamhet de kommande fyra åren.

Säkra välfärdens kompetensförsörjning

Bristen på personal är redan idag ett stort problem på hela arbetsmarknaden, och det kommer att öka i takt med de demografiska förändringarna det närmaste decenniet. Arbetskraftsbristen gör det ännu viktigare att erbjuda ett hållbart arbetsliv för de 1,2 miljoner som redan arbetar i kommuner och regioner.

− Det är medarbetarna i kommuner och regioner som bär välfärden. Att främja en god arbetsmiljö och utveckla nya arbetssätt är helt nödvändigt. Utmaningarna ser olika ut i landet men överallt behöver kommuner och regioner fortsätta att vara attraktiva arbetsgivare, säger Leif Sandberg, 1:e vice ordförande i SKR.

Välfärdsutveckling genom digitalisering

Digitalisering och ny teknik behöver vara motorn för förändrade beteenden och nya lösningar som möjliggör smartare arbetssätt som gynnar både medarbetare och invånare.

− Med invånarperspektivet som utgångspunkt ska SKR aktivt driva på för en mer digitalt sammanhållen offentlig sektor. Kommuner och regioner ska i ökad utsträckning kunna dra nytta av smarta tekniska lösningar som stärker välfärden, säger Peter Danielsson, 2:e vice ordförande i SKR.

Långsiktiga planeringsförutsättningar för en stabil välfärd

Förutsägbara och stabila planeringsförutsättningar ger kommuner och regioner möjlighet att arbeta långsiktigt och hållbart för att skapa en trygg och stabil miljö för tillväxt och utveckling. Långsiktigheten måste finnas både hos kommuner och regioner själva och hos staten i dess styrning och finansiering.

− Finansieringen av välfärden är en gemensam angelägenhet mellan stat, region och kommun. Så har vi byggt välfärden i vårt land i många decennier och så ska vi fortsätta arbeta. En bärande del är att statsbidragen är generella och värdesäkrade. Det ger kommuner och regioner större möjligheter att satsa på de områden och verksamheter där pengarna gör som mest nytta, säger Anders Henriksson.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.