Publicerad 3 maj 2024
Nyhet

Om konflikten i hälso- och sjukvården

Vården påverkas av konflikten men fungerar – men vissa planerade operationer och återbesök har fått skjutas upp. SKR:s och Sobonas bild är att skyddsarbete används på ett ansvarsfullt sätt.

Foto

Jeanette Hedberg

Vårdförbundets konflikt har nu pågått i en dryg vecka. Stridsåtgärderna har framför allt påverkat hälso- och sjukvården genom att vissa planerade operationer och återbesök har fått skjutas upp. Vårdförbundet säger nu att de tänker begära skadestånd från arbetsgivare som använt skyddsarbete på fel sätt.

− Vårdförbundets konflikt har påverkan på hälso- och sjukvården, men den fungerar. Arbetsgivarna har stor vana vid att varje dag göra nödvändiga prioriteringar utifrån givet läge. Att skyddsarbetet skulle missbrukas är inget vi ser. Tvärtom rapporterar regionerna att det görs välgrundade gemensamma bedömningar kring när och i vilka verksamheter skyddsarbete är nödvändigt. Sen kan det förekomma enskilda fall där det inte har gjorts på ett korrekt sätt. Är det så får dessa hanteras i särskild ordning, i första hand på lokal nivå och lyckas man inte komma överens där kan frågan lyftas på central nivå, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakter tagna med Vårdförbundet

Det förekommer i nuläget inga förhandlingar mellan parterna. SKR och Sobona har tagit kontakt med Vårdförbundet som öppnat för att diskutera läget.

− Vi har haft inledande kontakter med Vårdförbundet. Nu får vi se vad de kontakterna leder till. Vår ambition är att så snart som möjligt nå fram till ett nytt avtal med Vårdförbundet och få stopp på konflikten, säger Jeanette Hedberg.

SKR och Sobona har de senaste veckorna tecknat fem nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner, avtal som sammantaget omfattar över en miljon medarbetare.

Fakta

SKR och Sobona har erbjudit Vårdförbundet flera delar som möter deras yrkanden:

• Ett löneavtal utan angiven nivå och en fortsatt prioritering av särskilt yrkesskickliga medarbetare
• En sänkning av nattarbetstiden till 36 och 20 min respektive 34 timmar och 20 min/vecka för heltidsanställd som arbetar blandat dag och natt (20 respektive 30 procent) på vardagar men inte under söndag och helgdag.
• Centrala bestämmelser om lön och villkor för sjuksköterskor som erbjuds utbildningsanställning vid specialistutbildning och utbildning till barnmorska
• Partsgemensamt arbete om arbetstidsfrågor kopplade till rotationstjänstgöring och jour
• Fortsatt partsarbete om karriärmodeller, tjänstestruktur och att utforska möjligheter till reglerade specialistutbildningar för fler av Vårdförbundets yrken
• Fyra avsiktsförklaringar mellan parterna om arbeten rörande löneavtalet, översyn av arbetstidsregler, friskfaktorer samt om kompetensförsörjning

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.