Publicerad 19 april 2024
Nyhet

Behov av ökad kontroll över tandvården

Regionerna och myndigheterna behöver bättre möjligheter att kontrollera oseriösa aktörer inom tandvården.

Foto

Rachel De Basso

SKR är positiva till förslagen i den statliga utredningen "Ökad kontroll över tandvårdssektorn", som föreslår flera åtgärder för att bättre kunna kontrollera oseriösa aktörer.

– Vi behöver stoppa det fusk som sker inom tandvården. Det är viktigt för patientsäkerheten, för våra skattepengar och för att stoppa kriminella verksamheter.

Förslagen i den här utredningen ger både staten och regionerna bättre förutsättningar att kontrollera tandvårdssektorn, säger Rachel De Basso, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningens direktiv har främst utgått ifrån Försäkringskassans utbetalningar av statligt tandvårdsstöd, men förslagen innebär också att regionerna får bättre förutsättningar till en ökad kontroll över tandvårdssektorn.

SKR är positiva till utredningens förslag att tillståndsplikt ska införas för privat tandvårdsverksamhet och att tillstånd hos IVO ska vara en förutsättning för att en privat vårdgivare ska kunna ansluta sig till Försäkringskassans elektroniska system. Förslaget kommer i praktiken innebära att privata vårdgivare behöver tillstånd hos IVO för att kunna bedriva regionalt finansierad tandvård.

SKR är också positiva till att legitimation ska krävas för utbetalning av tandvårdsstöd. SKR tycker dock inte att det ska vara möjligt att göra undantag, som utredningen föreslår.

– De allra flesta aktörer inom tandvården är seriösa och bra. För att vi ska kunna upprätthålla invånarnas förtroende för vårdgivarna är det viktigt att vi har ett väl fungerande kontrollsystem, säger Rachel De Basso.

Under 2023 betalade Försäkringskassan ut omkring 7 miljarder kronor i statligt tandvårdsstöd till vårdgivare. Det regionala tandvårdsstödet omfattar också omkring 7 miljarder kronor årligen. Försäkringskassan har tidigare uppskattat att 6,3 procent av de statliga utgifterna betalas ut felaktigt, på grund av avsiktliga eller oavsiktliga fel. Liknande granskning av det regionala tandvårdsstödet har inte genomförts nationellt.

Läs vidare

Sakkunnig

Gunnel Håkansson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.