Publicerad 15 november 2023
Nyhet

Kongress med välfärden i fokus

Idag inleds SKR-kongress i Helsingborg. Där samlas 451 förtroendevalda från kommuner och regioner för att diskutera välfärdsfrågor och besluta om SKR:s inriktning för de kommande fyra åren.

Anders Henriksson.

Anders Henriksson.

Här följer du kongressen digitalt

Kommuner och regioner ser till att välfärdens verksamheter fungerar varje dag, året runt. Det finns en stor tillit bland invånarna för välfärdens institutioner. Men det finns också stora utmaningar framåt. Det ekonomiska läget påverkar hela sektorn, och svårigheterna att hitta personal är stor, och kommer att förvärras fram över till följd av de demografiska förändringarna med en växande andel äldre.

Kraftsamling runt barn och unga

När SKR:s ordförande Anders Henriksson inleder kongressen kommer han i sitt anförande att lyfta detta. Han kommer också att prata om kommuner och regioners ansvar att ge alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar.

– De som växer upp i vårt land ska kunna leva goda liv och ha möjligheter att utveckla både sig själva och vårt gemensamma samhälle. De ska ha möjligheter till en bra skola, en meningsfull fritid och till arbete som vuxna. På många sätt går utvecklingen åt fel håll, när barn och unga lever mitt i våld och kriminalitet. Inget barn ska lämnas i gängens grepp och vi behöver gemensamt kraftsamla, säger Anders Henriksson.

Klimatfrågorna allt viktigare

Anders Henriksson pekar också ut klimatomställning och klimatanpassning som prioriterade frågor de kommande åren. Han efterlyser en nationell modell för klimatomställningen.

– Det är kommuner och regioner som leder den gröna omställningen i Sverige, som hittar de nya lösningarna och tar hem de stora investeringarna. Men vi ska inte se dem som enskilda etableringar för enskilda kommuner. För att lyckas behöver vi en gemensam nationell plan – för Sveriges och klimatets skull, säger Anders Henriksson.

Fakta

Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar i SKR. Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid förbundets kongress. Kongressen har 451 ombud som är utsedda per valkrets. Ordinarie ombud och medlem i SKR har rätt att motionera till kongressen.

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.