Publicerad 17 april 2024
Nyhet

Central nämnd avgör om stridsåtgärder är samhällsfarliga

Den centrala nämnd som har att avgöra ärenden om stridsåtgärder bedöms vara samhällsfarliga eller inte har aktiverats. Nämnden är partssammansatt och leds av en opartisk ordförande.

Göran Hägglund. Foto: Sanna Lindberg

Göran Hägglund. Foto: Sanna Lindberg

Uppdaterad version.

Den centrala nämndens arbete börjar med omedelbar verkan och nämnden kommer att ta emot ärenden där stridsåtgärder kan bedömas vara samhällsfarliga.

Bakgrunden till att nämnden aktiverats är de konfliktvarsel om stridsåtgärder som lagts av Kommunal och Vårdförbundet. Vårdförbundet tog ut 63 000 medlemmar i konflikt den 25 april i en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar. SKR, Sobona och Kommunal sade den 17 april ja till medlernas bud och den strejken är avblåst.

Vårdförbundet har riktat ett strejkvarsel mot sju av landets största sjukhus som träder i kraft den 4 juni klockan 11.00. Vårdförbundets konfliktåtgärder omfattar sammanlagt 70 000 medarbetare i samtliga 21 regioner, fyra stora vårdbolag och 29 kommuner. Stridsåtgärderna handlar om att hindra övertidsarbete, merarbete och nyanställningar, och från den 4 juni strejk. Regionerna bedömer att stridsåtgärderna riskerar att skapa betydande problem i vården.

Nämnden består av nio ledamöter. Arbetsgivarorganisationen utser tre ledamöter, Svenska Kommunalarbetareförbundet, SACO-organisationerna samfällt och OFR:s förbundsområden samfällt vardera en ledamot. Därutöver utser parterna gemensamt tre ledamöter varav en utses till opartisk ordförande.

Följande ledamöter har utsetts

Ledamöter:
Göran Hägglund, tidigare socialminister, nämndens ordförande
Per Ewaldsson, chefsjurist Medlingsinstitutet
Carina Gunnarsson, tidigare ordförande i Arbetsdomstolen och generaldirektör Medlingsinstitutet

Ordinarie ledamöter från SKR och Sobona:
Niclas Lindahl, förhandlare, SKR
Johan Kaarme, chef avdelningen för vård och omsorg, SKR
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län

Ersättare från SKR och Sobona:
Sara Catoni, chefsjurist, SKR
Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef, SKR
Ameli Norling, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR
Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB
Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen
Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist

Ordinarie ledamöter från de fackliga organisationerna:
Lars Fresker, ordförande OFR
Olof Östensson, förbundsjurist, Kommunal
Mats Eriksson, ordförande, Akademikeralliansens förhandlingsdelegation

Ersättare från de fackliga organisationerna:
Eva-Lena Ödman, förbundsjurist, OFR
Ann Johansson, tidigare vice ordförande, Vårdförbundet
Malin Sjunnebo, chefsjurist, Kommunal
Sofie Rehnström, jurist, LO
Oskar Falk, vice ordförande, Akademikeralliansens förhandlingsdelegation
Jaime Aleite, vice ordförande, Akademikeralliansens förhandlingsdelegation

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.