Publicerad 1 februari 2024
Nyhet

Dispensbesked för Södra Älvsborg

Arbetstidsnämnden har tagit beslut om dispensansökan från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Nämnden avslår dispensansökan med undantag för sommaren.

Enligt arbetstidsnämndens beslut avslås ansökan om dispens med undantag för semesterperioden juni-augusti under år 2024, för vilken dispens beviljas. Arbete med omställning till de nya arbetstidsbestämmelserna förutsätts pågå.

Frågor om beslutet hänvisas till arbetstidsnämndens oberoende ordförande Kurt Eriksson.

Fakta nya arbetstidsregler och parternas arbetstidsnämnd

Den 1 oktober 2023 samt den 1 februari 2024 ändras reglerna som gäller dygnsvila i kommuner, regioner och kommunala bolag. I samband med överenskommelsen om de nya reglerna för dygnsvila inrättade centrala parter en arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor, tolkningar och dispensärenden som rör de nya reglerna.

Arbetstidsnämnden består av ledamöter från berörda fackliga organisationer, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona samt en oberoende ordförande. Ordförande har utslagsröst vid eventuell oenighet.

Nämndens oberoende ordförande Kurt Eriksson har tidigare varit verksam som fiskal vid Svea hovrätt, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd och chefsjurist hos Medlingsinstitutet. Han har idag uppdrag som ämbetsmannaledamot i Arbetsdomstolen, ledamot i Nämnden mot diskriminering och är sedan 2015 medlare för Medlingsinstitutet. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal statliga utredningar.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.