Publicerad 14 december 2023
Nyhet

Utredning öppnar upp för försöksverksamhet i kommuner och regioner

I slutbetänkandet av utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner finns många bra förslag. Kommuner och regioner är redo, och väntar bara på klartecken att få sätta igång.

Foto

Anders Henriksson.

I dag har slutbetänkandet av utredningen om försöksverksamhet i den kommunala sektorn, "Förändring genom försök", överlämnats till civilministern. Försöksverksamhet handlar om att kommuner och regioner ska kunna testa nya lösningar inom olika verksamhetsområden, även om dessa går utanför befintligt regelverk eller lagstiftning.

– Att öppna upp möjligheten för kommuner och regioner att testa nytt och samverka, utanför befintlig lagstiftning, är något SKR har drivit under många år. Det är helt nödvändigt för att möta de stora utmaningar som välfärdsverksamheterna står inför. Ger staten bara klartecken så är kommuner och regioner redo att köra igång direkt, säger Anders Henriksson, ordförande SKR.

Konkreta förslag på försök

I slutbetänkandet lägger utredningen fram fyra förslag på försöksverksamhet som kräver undantag från befintlig lagstiftning eller befintligt regelverk. Tre av dem har SKR varit med och tagit fram. Det handlar om ett förslag om att slå samman riktade statsbidrag för små kommuner, förslag om att tillåta avtalssamverkan mellan kommun och region när det gäller vård i hemmet och förslag om att öka samverkansmöjligheterna för kommunala lantmäterimyndigheter.

SKR vill se en permanent funktion

SKR håller med om utredningens bedömning om att det behövs en funktion som kan möjliggöra försöksverksamhet i kommuner och regioner. SKR vill också se att myndigheterna får i uppdrag att främja försöksverksamhet samt införande av en permanent försökslagstiftning.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
handläggare Demokratisektionen

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.