Publicerad: 11 december 2020

Statistik Folkhälsa

SKRs har tillsammans med Folkhälsomyndigheten producerat en öppna jämförelser för folkhälsa med fokus på hälsan i befolkningen. Strategi för hälsa fokuserar på det befolkningsinriktade samverkansarbetet mellan kommuner och region i respektive län.

Öppna jämförelser Folkhälsa

Rapporten redovisar resultat av befolkningens hälsa och några bakomliggande faktorer
som påverkar hälsan, exempelvis livsvillkor såsom utbildning, sysselsättning, levnadsförhållanden såsom trygghet, delaktighet samt levnadsvanor

Öppna jämförelse - Folkhälsa

Strategi för hälsa

Mål och indikatorer finns i Kolada. De är uppdelade på strategins tre områden: En god och jämlik hälsa, God kvalitet samt Hållbart och uthålligt. SKR publicerar även kommunspecifika rapporter.

Mål och indikatorer Strategi för hälsa

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare
  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!