Publicerad 11 mars 2021

Förvaltning och utveckling av tjänsten

Förvaltningsarbetet styrs utifrån förvaltningsplanen och utvecklingsplanen.

Planer för förvaltning och utveckling av tjänsten

SKR:s förvaltning av SSBTEK syftar till att höja kvaliteten i hela informationsflödet, steg för steg. I ett första steg har SKR:s projektgrupp kartlagt informationen som passerar SSBTEK och tagit fram utvecklingsförslag för samtliga parter i informationskedjan.

Projektet håller på att införa en testmodell med tillhörande teststrategi och flödesbeskrivning ur ett användarperspektiv för verksamhetssystemen.

Informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK

I utvecklingsprojektets första slutrapport har informationsflödet kartlagts för att kunna analysera hur kvaliteten på datat kan höjas i systemet.

Slutrapport, 2020-08-28 - informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK (PDF)

Förvaltningsplanen

I förvaltningsplanen finns detaljerade målsättningar, budget och tidplaner. En ny förvaltningsplan tas fram årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:S förvaltningsplan 2021 (PDF)

Utvecklingsplanen

Den treåriga utvecklingsplanen beskriver hur tjänsten strategiskt ska utvecklas. Planen uppdateras årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:s utvecklingsplan 2020-2022 (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset