Publicerad 18 augusti 2021

Förvaltning och utveckling av tjänsten

Förvaltningsarbetet styrs utifrån förvaltningsplanen och utvecklingsplanen.

SKR:s förvaltning och utveckling av SSBTEK syftar till att höja kvaliteten i informationsbehandlingen, införa en testmodell samt kartlägga processerna i tjänsten.

Informationsbehandling i SSBTEK

Informationsinnehåll i SSBTEK, från samtliga Uppgiftslämnare och Sammansatt Bastjänst för Ekonomiskt bistånd, sammanhålls och beskrivs av Förvaltning SSBTEK som ett led i att samla och göra informationen enhetlig i tjänsten. Varje Uppgiftslämnare utgör källa för respektive information.

Informationsspecifikation, begreppsmodeller, meddelandemodeller och fältregelbeskrivningar

Testning i SSBTEK

Testarbetet drivs genom en testmodell, teststrategi och självdeklarationer.

  • Testmodellen förtydligar hur vi ska jobba och vem som har ansvar för vad.
  • Teststrategin guidar testningen hos de olika parterna i deras testarbete.
  • Självdeklarationer ska genomföras för att utvärdera om varje part håller det som lovas och fångar avvikelser för central hantering hos Förvaltning SSBTEK.

Testmodell, teststrategi och självdeklarationer

Processbeskrivningar för att förtydliga arbetssätten i SSBTEK

Avvikelsehanteringsprocess

Informatikprocess (informationsbehandling)

Kravprocess

Releasehanteringsprocessen (uppdateringar)

Versionshanteringsprocessen

Planer för förvaltning och utveckling av tjänsten

Förvaltningsplanen

I förvaltningsplanen finns detaljerade målsättningar, budget och tidplaner. En ny förvaltningsplan tas fram årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:S förvaltningsplan 2021 (PDF) Pdf, 26 kB.

Utvecklingsplanen

Den treåriga utvecklingsplanen beskriver hur tjänsten strategiskt ska utvecklas. Planen uppdateras årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:s utvecklingsplan 2020-2022 (PDF) Pdf, 482 kB.

Informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK

I utvecklingsprojektets första slutrapport har informationsflödet kartlagts för att kunna analysera hur kvaliteten på datat kan höjas i systemet.

Slutrapport, 2020-08-28 - informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK (PDF) Pdf, 811 kB.

Information till leverantörer

Inom ramen för arbetet i projektet “Informationsstrukturering och kvalitet” under våren 2020 initierade vi kontakter med verksamheter och användare för att öka vår förståelse kring förbättringsbehov som rör användningen av SSBTEK. Utifrån det som kom fram i de kontakterna tog vi fram ett underlag med principer och exempel för att få initial återkoppling på beskrivningen av förbättringsbehov samt förslag till principer.

Vägledande anvisning SSBTEK (PDF) Pdf, 768 kB.

Informationsansvarig

  • Isma Rafique
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset