Publicerad 11 mars 2021

Överenskommelser, avtal och uppföljning

Här hittar du överenskommelser för SSBTEK, bilagor och mallar för avtal och villkor, samt information om finansiering samt utvärderingar av tjänsten.

Överenskommelse, bilagor och mallar för SSBTEK

SSBTEK bygger på en samverkansöverenskommelse mellan de uppgiftslämnande organisationerna och SKR.

Överenskommelse om myndighetssamverkan (PDF) Pdf, 335 kB.

Bilaga 1: Parter, kontaktuppgifter, rättsliga förutsättningar och underskrifter (PDF) Pdf, 1 MB.

Bilaga 2: Former för samverkan (PDF) Pdf, 80 kB.

Bilaga 3.1: SLA (Service Level Agreement) (PDF) Pdf, 340 kB.

Bilaga 3.2: UC (Underpinning Contract) (PDF) Pdf, 334 kB.

Bilaga 5: Mall anslutningsavtal (PDF) Pdf, 170 kB.

Bilaga 6: Mall allmänna villkor (PDF) Pdf, 130 kB.

Bilaga 7: Mall påminnelse (PDF) Pdf, 69 kB.

Finansiering och avgifter för anslutning

SSBTEK finansieras genom en årlig anslutningsavgift. Avgiften fastställs varje år av SKR. Avgiften används till förvaltning och utveckling.

Kostnaderna för att ansluta till SSBTEK har sjunkit över tid. Åren 2015-2016 var den årliga taxan en krona per kommuninvånare. År 2017 sänktes kostnaden till 80 öre per invånare. 2018 sänktes kostnaderna ytterligare till 60 öre per kommuninvånare, eftersom Försäkringskassans drift från och med då finansierades av statliga anslag, och inte längre belastade SSBTEK:s budget.

Utvärdering av SSBTEK

Över 90 procent av Sveriges kommuner är anslutna till SSBTEK. Fem miljoner frågor besvaras av SSBTEK varje år.

PWC har under 2018, på uppdrag av SKR, utvärderat SSBTEK. Utvärderingen bygger på intervjuer med kommuner och myndigheter. I intervjuerna framkommer att 90 procent av handläggarna upplever att SSBTEK sparar tid i handläggning.

Utvärdering SSBTEK (PDF, nytt fönster) Pdf, 991 kB.

Ekonomistyrningsverket har gjort en analys av nyttan med SSBTEK.

Ekonomistyrningsverket om nyttan av SSBTEK

Utmärkelser

KommITS gav 2016 utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt till tjänsten SSBTEK.

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset