Publicerad 2 oktober 2023

Planera och leda digitalisering och automatisering inom ekonomiskt bistånd

Här hittar du rapporter och annat material om hur du styr och planerar ert digitaliseringsarbete inom ekonomiskt bistånd.

Det är viktigt att börja med varför en förändring av arbetsprocessen görs överhuvudtaget, samt att få en samsyn kring de förändringar som behövs. En utmaning kan vara att över tid ha kontroll på att ni hamnar där ni tänkte från början.

Nyttorealisering

Vad vill du uppnå genom att digitalisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd? Ta hjälp av nyttorealisering för att styra ditt förändringsarbete rätt och få de effekter du vill uppnå. Att arbeta med nyttorealisering handlar om att förändringar och investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för invånarna. Nyttorealisering är en ledningsstrategi designad för att foga samman verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser.

Vägledning, nätverk, stöd: nyttorealisering

Nyttorealisering Välfärdsteknik

Förändringsledning

För att kunna uppnå rätt effekt med ditt automatiseringsarbete krävs det nya arbetsprocesser och förändringsledning. Ta del av stöd och tips samt andra kommuners erfarenheter här.

Förändringsledning, automatisering av ekonomiskt bistånd

Kommuner delar med sig av sitt automatiseringsarbete

Ta del av andra kommuners erfarenheter och lärdomar från när de automatiserade handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

Lärande exempel om automatiserade handläggningsprocesser för ekonomiskt bistånd

Publikationer

Rapporterna ger en översiktlig bild av vad automatiserad ärendehantering är, vilka nyttor och effekter som kan uppnås och vad som är viktigt att tänka på för att dess nyttor ska realiseras.

Automatisering av arbete - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner

Automatisering av processer och beslut

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.