Publicerad 30 juni 2022

Juridik och informationssäkerhet, automatisering av ekonomiskt bistånd

Lär dig mer om vad en robot får göra och vad du bör tänka på kring informationssäkerhet vid automatisering.

I dag bedömer SKR att dagens kommunallag inte möjliggör helt automatiserade beslut där ingen människa deltar. Här hittar du rapporter och webbsändningar kring den juridiska aspekten. Här delar också kommuner med sig av sin förändringringsresa för att automatisera handläggningsprocessen för ekonomiskt bistånd.

Rättsläget kring automatiserat beslutsfattande

SKR har gjort en juridisk genomgång av det aktuella rättsläget när det gäller automatiserat beslutsfattande enligt den nya förvaltningslagen och nuvarande kommunallagen och idag möjliggör inte kommunallagen helt automatiserade beslut.

De viktigaste lagreglerna vid automatiserad handläggning och beslutsfattande

I denna webbsändning (14 minuter) redogör, Staffan Wikell förbundsjurist SKR, om de mest relevanta lagreglerna för frågan vid automatiserad handläggning och automatiserad beslutsfattande.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet – vad bör du tänka på?

I denna webbsändning (10 minuter) ger Jonas Nilsson, CISO, SKR tips angående informationssäkerhet samt delar Patrik Nilsson, verksamhetschef i Strängnäs kommun, med sig av lärdomar och erfarenheter.

Identitet och åtkomststyrning för robotar

I denna webbsändning (17 minuter) berättar Ulrika Nilsson, Inera, om deras förstudie kring inloggningslösningar för digital medarbetare kopplade till robotars identitets- och åtkomstfrågor.

I dag finns det hinder för att använda robotar när det kommer till säker identitet och åtkomst och detta är några punkter som hon lyfter:

  • Roboten agerar som en människa men kan inte ha ett personligt certifikat
  • Det saknas etablerade rutiner och regelverk för hantering av robotar
  • Patientdatalagens krav på tvåfaktorsautentisering och åtkomststyrning inom vård och omsorg är inte naturlig eller möjlig

Trots detta används det redan idag robotar men även här lyfter Ulrika två viktiga aspekter:

  • Det saknas idag samordning vilket leder till att alla gör egna lösningar (ibland innebär det osäker hantering)
  • När alla gör egna lösningar blir det svårt att använda robotar över organisationsgränser

Förstudie och fördjupad analys - identitet och åtkomst för RPA (PDF) Pdf, 225 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR