Publicerad 26 mars 2021

Att införa e-tjänst, automatisering av ekonomiskt bistånd

Kommuner delar med sig av sina erfarenheter kring införande av e-tjänst och sin digitaliseringsresa.

En förutsättning för att kunna automatisera effektivt är att få in ansökningarna digitalt. Ta del av hur andra kommuner har resonerat kring e-tjänster och hur deras digitaliseringsresa påbörjades.

Uppsala berättar om när de införde e-tjänst

I denna webbsändning (cirka 30 minuter) berättar Uppsala kommun om sin digitaliseringsresa och sina erfarenheter kring när de införde e-tjänst. Ta del av hur Uppsala gick tillväga för att få in ansökningarna digitalt, något som var avgörande för att kunna automatisera processen.

Kommunikationsmaterial vid införande av e-tjänst

Ta del av Uppsala kommuns kommunikationsmaterial som de använde när de införde e-tjänst i kommunen.

Uppsala kommun samlat vanliga frågor med svar om införandet av e-tjänst (PDF) Pdf, 137 kB.

Uppsala kommuns informationsbrev som skickades ut till klienterna innan e-tjänst infördes (PDF) Pdf, 52 kB.

Uppsala kommuns film som förklarar hur klienterna ansöker om ekonomiskt bistånd digitalt

SSBTEK och förifyllda uppgifter

Att kunna använda förifyllda uppgifter i e-tjänsten är ett tydligt behov som lyfts av många. Både för att det skulle ge mindre fel i ansökningarna men också för att det spara individen tid. Därför har det jobbats aktivt med detta i utvecklingsplanen för SSBTEK.

I denna webbsändning (2 minuter) berättar Anna Johansson, förvaltningsledare, SSBTEK om vad som avgör för att roboten ska få inhämta förifyllda uppgifter från SSBTEK. Hon menar också att det i grunden är en avtalsfråga och att det därför har tagits fram ett uppdaterat avtal som ska tecknas om av alla parter. Detta avtal kommer att skickas ut till berörda parter.

SSBTEK är en vidareförmedlingstjänst och samverkansmodell

För att du ska få en tydligare bild av Sammansatt bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) berättar Anna Johansson, förvaltningsledare, SSBTEK i denna webbsändning (5 minuter) kortfattat vad tjänsten innebär och innehåller. Hon pekar främst på att tjänsten består av två saker:

  1. Är en vidareförmedlingstjänst
  2. Bygger på en samverkansmodell

Tjänsten innehåller strukturerad information som behövs för att kunna fatta beslut angående ekonomiskt bistånd men omfattar inte bedömning eller tjänsteanteckningar, så kallad ostrukturerad data.

Ge besked till sökande

Mina meddelanden är en tjänst där kommuner, regioner och myndigheter kan skicka digital post på ett säkert sätt. Ta del av SKR:s förstudie, vägledning och webbsändning kring Mina meddelande.

Mina meddelande

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset