Publicerad 8 mars 2024

Budget- och skuldrådgivning i socialtjänstlagen

Kommuner ska enligt lag ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Både för att förebygga överskuldsättning och för att hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem.

Kommuner ska lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Skyldigheten gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad.

Socialtjänstlag (2001:453)

Vad innebär budget- och skuldrådgivning?

Grundidén med de kommunala budget- och skuldrådgivarna är att de genom olika former av ekonomisk rådgivning både ska bidra till att förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sina problem.

Det är en obligatorisk uppgift för kommunen att lämna denna typ av rådgivning, men lagstiftningen ställer inga krav på hur kommunen ska organisera verksamheten. Kommunerna ska förvissa sig om att rådgivarna har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt ges möjlighet till fortbildning. Rådgivningsverksamheten ska vidare ha en sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål

Kronofogden beslutar om skuldsanering

Budget- och skuldrådgivningen gäller även under skuldsaneringsförfarandet. Det är dock Kronofogden som avgör om villkoren för att beviljas skuldsanering är uppfyllda. Budget- och skuldrådgivarna bör informera om de generella förutsättningarna för skuldsanering, men inte själva göra bedömningen.

Budget- och skuldrådgivning utgör inte i sig myndighetsutövning. Det är alltså möjligt att överlåta uppgiften till annan, men kommunen behåller ändå ett övergripande ansvar för rådgivningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.