Publicerad 31 mars 2021
Frågor och svar

Hur får filmen spridas?

SKR och SKR:s medlemmar får sprida filmen fritt oavsett media men bör vidta rimliga åtgärder för att filmerna inte distribueras av tredje part.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset