Publicerad 31 mars 2021

Så får rekryteringsfilmerna användas

Här har vi samlat praktisk och juridisk information om rekryteringsfilmerna.

 • Varför har vi tagit fram den här filmen?

  Filmen har vi tagit fram för att hjälpa välfärdens arbetsgivare att rekrytera nya medarbetare och skapa stolthet hos dem som redan har dessa yrken.

 • Vem ska se filmen?

  Vi tänker oss att många som ska börja studera till undersköterska eller sjuksköterska ska känna att de har gjort rätt val. Sedan hoppas vi även att yngre på gymnasienivå ska vilja välja vårdutbildningar.

 • Vilken känsla vill vi förmedla?

  Filmen är känslomässigt stark för att just visa på vilket sätt undersköterskor och sjuksköterska har några av Sveriges viktigaste yrken. Dessutom är det viktigt att betona professionalismen i yrkena.

 • Vilka är med i filmen?

  Vi har använt oss av statister eftersom det blir så mycket enklare med juridiken. Däremot bad vi att få statister som arbetar som undersköterska så de flesta som är med i filmerna har arbetat eller arbetar inom vård och omsorg.

 • Var spelade ni in filmerna?

  De spelades in på Norrtälje sjukhus Tiohundra.

 • Vem har gjort filmen?

  Stockholmsbaserade byrån Futurniture har arbetat med SKR:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb från starten 2011. De har varit projektledare för produktionen och tagit fram själva konceptet i samarbete med kommunikationsavdelningen på SKR. Produktionsbolaget som gjort filmen heter Mexico86.

Så här får du använda filmen

 • Vem har upphovsrätten för filmen?

  Det har produktionsbolaget Mexico86 eftersom de har ”skapat” själva filmen. SKR har förfoganderätt och alla SKR:s medlemmar har nyttjanderätt.

 • Hur får filmen spridas?

  SKR och SKR:s medlemmar får sprida filmen fritt oavsett media men bör vidta rimliga åtgärder för att filmerna inte distribueras av tredje part.

 • Vad innebär tredje part för SKR:s medlemmar?

  Med tredje part menar vi alla som inte är SKR:s medlemmar eller aktörer som SKR haft en dialog med om nyttjandet av filmen. Till exempel skulle tredje part kunna vara Arbetsförmedlingen eller liknande organisation. Observera att SKR och SKR:s medlemmar inte ansvarar för att bevaka nyttjanderätten av tredje part.

 • Får filmens koncept härmas?

  Nej, då handlar det om intrång. Upphovsmannen, i detta fall produktionsbolaget, har ensamrätt till utförandet och hit räknas inte bara rena kopior utan även översättningar och bearbetningar till andra konstformer.

 • Kommer SKR att ta fram fler filmer för andra yrkesgrupper?

  Just nu finns ingen plan på att SKR ska ta fram fler filmer för andra yrkesgrupper. Ett tips är att kolla in Lärarförbundets film om läraryrket som heter #viärlärare.

Informationsansvarig

 • Anna Aspeheim
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.