Publicerad 9 september 2020

Säg hej till ditt kollektivavtal!

I den här broschyren har vi samlat de viktigaste förmånerna som finns i de kollektivavtal som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner och de fackliga organisationerna för att medarbetarna ska ha ett bra och förmånligt arbetsliv.

Broschyren vänder sig i första hand till nyanställda i kommuner och regioner, men också till alla som provar på ett jobb eller är nyfikna på ett välfärdsjobb.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR