Publicerad 17 september 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tekniksprånget

En uppdatering av Tekniksprångsavtalet har överenskommits med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen. Lönenivån har höjts för 2021 respektive 2022. Parterna har även överenskommit om att avtalet från och med 1 januari 2022 ersätter KFS - Kommunala Företagens Samorganisations avtal om praktikantanställning, Tekniksprånget. Ändringarna medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Har avtalet sedan tidigare antagits lokalt behöver Tekniksprångsavtalet inte antas på nytt.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset