Publicerad 17 september 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tekniksprånget

En uppdatering av Tekniksprångsavtalet har överenskommits med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen. Lönenivån har höjts för 2021 respektive 2022. Parterna har även överenskommit om att avtalet från och med 1 januari 2022 ersätter KFS - Kommunala Företagens Samorganisations avtal om praktikantanställning, Tekniksprånget. Ändringarna medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut. Har avtalet sedan tidigare antagits lokalt behöver Tekniksprångsavtalet inte antas på nytt.

Informationsansvarig

  • Karin Nordin
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.