Publicerad 9 mars 2021

Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård

Avtalsperioden för HÖK 19 är tre år, från 1 april 2019 till 31 mars 2022. Centrala parter har den 20 december 2021 träffat överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet HÖK 19 som gäller fr o m 1 januari 2022. Detta innebär främst ändringar i avtalsbilagan AB och att AB 20 kommer att gälla i lydelse fr o m 2022-01-01.

Ladda ner HÖK 19 (PDF)

Fakta om avtalet

Avtalet HÖK 19 med OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) är möjligt att säga upp senast 2021-12-31 och löper då ut 2022-03-31. Avtalet omfattar cirka 90 000 medarbetare, främst sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Löneavtalet är utan angivna nivåer för löneökningar vilket innebär stort fokus på lokal lönebildning. Prioritering av särskilt yrkesskickliga medarbetare ska öka möjligheter till lönekarriär i yrket över tid. Heltidsmåttet vid arbete ständig natt sänks också till i genomsnitt 34,33 tim./vecka för alla inom avtalsområdet (omfattade tidigare regioner, från 2020-04-01 även kommuner).

Avtalet innehåller flera partsgemensamma arbeten. Det avser t ex att stödja lokalt arbete med önskvärd lönestruktur och med att utveckla och implementera karriärmodeller.

Mer information om avtalet HÖK 19 samt de ändringar som främst görs i avtalsbilagan AB 20 i lydelse 2022-01-01 framgår i cirkulären.

Cirkulär

Cirkulär 21:53 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Cirkulär 19:28 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef