Publicerad 9 oktober 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet, – HÖK 20 med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, – HÖK 22 med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård, – HÖK T med AkademikerAlliansen

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade i januari 2023 samt maj 2023 överenskommelser om flertal ändringar i mellan parterna gällande centrala kollektivavtal.

Ändringarna enligt detta cirkulär rör tidigare kommunicerade överenskommelser om dygnsvilobestämmelser som nu införts i
kollektivavtalen, HÖK 20 med Kommunal, HÖK 20 med OFR AKV, HÖK
22 med OFR Hälso- och sjukvård, och HÖK T med AkademikerAlliansen.

Ytterligare ändring är bestämmelser för räddningstjänstpersonal som nu
införts i HÖK 20 med Kommunal, HÖK 20 med OFR AKV och HÖK T
med AkademikerAlliansen.

Detta cirkulär innehåller ingen rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Vincent Paciello Lundvall
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.