Publicerad 11 mars 2021

Förvaltning och utveckling av tjänsten

Förvaltningsarbetet styrs utifrån förvaltningsplanen och utvecklingsplanen.

Planer för förvaltning och utveckling av tjänsten

SKR:s förvaltning av SSBTEK syftar till att höja kvaliteten i hela informationsflödet, steg för steg. I ett första steg har SKR:s projektgrupp kartlagt informationen som passerar SSBTEK och tagit fram utvecklingsförslag för samtliga parter i informationskedjan.

Projektet håller på att införa en testmodell med tillhörande teststrategi och flödesbeskrivning ur ett användarperspektiv för verksamhetssystemen.

Informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK

I utvecklingsprojektets första slutrapport har informationsflödet kartlagts för att kunna analysera hur kvaliteten på datat kan höjas i systemet.

Slutrapport, 2020-08-28 - informationsstrukturering och kvalitet i SSBTEK (PDF) Pdf, 811 kB.

Förvaltningsplanen

I förvaltningsplanen finns detaljerade målsättningar, budget och tidplaner. En ny förvaltningsplan tas fram årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:S förvaltningsplan 2021 (PDF) Pdf, 26 kB.

Utvecklingsplanen

Den treåriga utvecklingsplanen beskriver hur tjänsten strategiskt ska utvecklas. Planen uppdateras årligen av förvaltningsrådet och godkänns av styrgruppen.

SSBTEK:s utvecklingsplan 2020-2022 (PDF) Pdf, 482 kB.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset