Publicerad: 24 februari 2020

Sjukfrånvaroredovisningen

Här redovisas en sammanställning av den totala sjukfrånvarotiden hos anställda i kommuner och regioner.

Uppgifterna är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och regionernas årsredovisningar.

Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Fakta om den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (PDF, nytt fönster)

Definition av nyckeltalen (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Clara Arrhenius
    Statistiker
  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!