Publicerad: 21 november 2019

Frågor och svar om Modellkommuner och Modellregioner

Modellkommuner och Modellregioner är SKL:s stöd till utveckling av jämställdhetsintegrerad ledning och styrning. Men vem kan vara med i satsningen? Och hur går det till? Här finns svar på de vanligast frågorna.

Kommer benchmarkingen ske med de kommuner som ligger i geografisk närhet?

Ja, i möjligaste mån försöker vi para ihop kommuner som ligger nära varandra, för att underlätta resor och kontakter.

Kan Modellkommuner vara ett stöd i arbetet med att genomföra CEMR-deklarationen?

Ja, konceptet kan både ge draghjälp till och bidra med en större systematik i arbetet med att ta fram en handlingsplan för genomförandet av deklarationen.

Vad innebär det att vara mentorskommun efter att man deltagit i Modellkommuner?

Mentorskommun/Mentorsregion deltar i benchmarkingträffarna och delar med sig av erfarenheterna från sitt eget arbete med benchmarking och jämställdhetsintegrering av ledning och styrning.

Vilka brukar vara nyckelpersoner i kommuner?

Strateger, kvalitetsansvariga, controllers och andra som arbetar på strategisk nivå med planering, uppföljning och utveckling.

Måste vi ha förankrat/pratat med andra regioner innan vi skickar in intresseanmälan?

Det kan förstås vara bra att diskutera medverkan i satsningen med närliggande kommuner/regioner, men SKR föreslår en matchning utifrån de som anmält intresse.

Måste kommunen delta med samtliga verksamheter i jämställdhetsarbetet?

Nej, vi jobbar med den övergripande ledningen och styrningen och väljer ut en verksamhet där vi testar att den jämställdhetsintegrerade styningen och uppföljningen fungerar hela vägen ut i linjen.

Finns några riktlinjer eller något formulär för intresseanmälan?

Nej, inte ännu. Formulär för intresseanmälan publiceras när ny utlysning görs inför starten av omgången 2020.

Vilka kommuner får vara med i Modellkommuner? Hur görs urvalet?

För att få vara med i Modellkommuner eller Modellregioner måste organisationen ha ett politiskt beslut om jämställdhetsintegrering. Kommunen/regionen förbinder sig att delta med funktionerna politiker, chef, nyckelperson, att följa konceptet och att ställa upp som mentor för nya verksamheter efter sin medverkan som modellkommun/modellregion.

Är det en chef som ska skicka in ansökan eller kan jämställdhetsstrateg göra det?

Det går bra att strategen skickar in ansökan, men det bör framgå hur den har förankrats i ledningen. 

Kan man söka medel för att delta i Modellkommuner eller Modellregioner?

Nej, det finns inga medel att söka. SKR står för projektledning, metod och stöd i genomförandet.

Blir det en ny omgång 2020?

Ja, utlysning sker i mars, med planerad projektstart i september.

Vilka ska åka till de gemensamma träffarna i Stockholm?

Alla chefer, politiker och nyckelperoner bör delta vid uppstartsmöten. Syftet är att få en gemensam gund och förståelse av modellen och vad som ska åstadkommas.

Vilka träffar ska nyckelpersonerna från kommunerna delta i ?

Nyckelpersonerna träffas för planering inför varje benchmarkingomgång, på plats i Stockholm eller vi Skype om det är möjligt.

Finns krav på hur långt man kommit med jämställdhetsarbetet?

Nej, men det måste finnas en vilja och ambition från högsta ledningen om att komma i gång med arbetet.

Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot