Publicerad: 16 januari 2020

Utbildningar barnets rättigheter

En viktig del av arbetet med barnets rättigheter är att utveckla sin kompetens inom området. Det kan göras på olika sätt. Här finns en webbutbildning på grundläggande nivå, nio korta filmer med olika teman och ett antal presentationer för dig som ska utbilda andra.

Lärande samtal om barnets rättigheter

SKR har tagit fram ett stödmaterial om barnets rättigheter som består av nio filmer som kompletteras med en powerpointpresentation med talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig. Syftet med materialet är att öka kunskapen om barnets rättigheter med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag år 2020.

I filmerna samtalar Karin Lindström, SKR, med Elizabeth Englundh, SKR, om barnets rättigheter. Samtalen tar sin utgångspunkt i olika teman, som till exempel varför offentlig verksamhet ska arbeta med barnets rättigheter, vilka rättigheter barn har och hur Sverige arbetar med att implementera rättigheterna på olika nivåer.

Stödmaterial om barnets rättigheter

Webbutbildning barnets rättigheter

Webbutbildning Barnkonventionen – från teori till praktik

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Målgruppen är alla som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner och regioner.

Utbildningen består av sju delar med olika fokus, bland annat barnkonventionens grundläggande artiklar, olika perspektiv och hur rättigheterna kan tillämpas. Utbildningen ligger på plattformen Ping Pong och är framtagen av SKR och Västra Götalandsregionen.

Utbildning och kompetensutveckling

SKR har tagit fram ett antal presentationer som kan användas för att informera eller utbilda om barnets rättigheter. Materialet lämpar sig för dig med en grundläggande kunskap om rättigheterna och dess genomförande i Sverige.

Presentationerna är uppbyggda utifrån olika områden eller teman, och innehåller få bilder vilket gör det möjligt för dig att lägga in bilder som du tycker passar för målgruppen. Under varje bild finns ett manus du kan följa, men det går även bra att prata fritt till bilderna.

Du väljer själv vilka bilder från respektive presentation du vill använda vilket gör att bilderna kan varieras utifrån såväl målgrupp som längd på utbildningen.

Prövning av barnets bästa

Prövning av barnets bästa (PPT, nytt fönster)

Prövning av barnets bästa (PDF, nytt fönster)

Barnets rättigheter, historik och bakgrund

Barnets rättigheter, historik och bakgrund (PPT, nytt fönster)

Barnets rättigheter, historik och bakgrund (PDF, nytt fönster)

Centrala begrepp för barnrättsarbetet

Centrala begrepp för barnrättsarbetet (PPT, nytt fönster)

Centrala begrepp för barnrättsarbetet (PDF, nytt fönster)

Grundprinciperna, implementeringsartiklarna

Grundprinciperna, implementeringsartiklarna (PPT, nytt fönster)

Grundprinciperna, implementeringsartiklarna (PDF, nytt fönster)

Juridisk status

Juridisk status (PPT, nytt fönster)

Juridisk status (PDF, nytt fönster)

Konventionen, innehåll och struktur

Konventionen, innehåll och struktur (PPT, nytt fönster)

Konventionen, innehåll och struktur (PDF, nytt fönster)

Kopplingar mellan Agenda 2030 och barnets rättigheter

Kopplingar mellan Agenda 2030 och Barnets rättigheter (PPT, nytt fönster)

Kopplingar mellan Agenda 2030 och Barnets rättigheter (PDF, nytt fönster)

Material, litteratur och länkar

Material, litteratur och länkar (PPT, nytt fönster)

Material, litteratur och länkar (PDF, nytt fönster)

Styra och leda för barnets rättigheter

Styra och leda för barnets rättigheter (PPT, nytt fönster)

Styra och leda för barnets rättigheter (PDF, nytt fönster)

Uppföljning av barnrättsarbetet

Uppföljning av barnrättsarbetet (PPT, nytt fönster)

Uppföljning av barnrättsarbetet (PDF, nytt fönster)

Övervakningssystemet

Övervakningssystemet (PPT, nytt fönster)

Övervakningssystemet (PDF, nytt fönster)

Skrifter

Barnets rättigheter i budgetprocessen

Prövning av barnets bästa - Ett verktyg för styrning och ledning

Barnkonventionen - svensk lag från 2020

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!