Publicerad 8 april 2021

Nätverk barnets rättigheter

SKR har ett nätverk för regioner, SKR:s nätverk för att stärka barnets rättigheter, och ett kommunalt barnrättsnätverk.

 • Nätverken träffas två dagar, två gånger om året och varje tillfälle dokumenteras.
 • Träffarna planeras och genomförs av en arbetsgrupp där SKR ingår med en representant.

Nätverk för regioner

Nätverket har funnits sedan år 2000 och syftet är att:

 • skapa förutsättningar för nätverkets medlemmar att strategiskt utveckla arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande
 • nätverkets representanter ges möjlighet att belysa aktuella barn- och ungdomsfrågor med utgångspunkt i barnets rättigheter
 • skapa en kontaktyta för regioner till statliga, nationella och kommunala aktörer för kunskapsinhämtning och samverkan

Samtliga regioner har representation i nätverket, de är utsedda av respektive organisations högsta tjänsteperson. Deltagande innebär att man representerar hela sin organisation. Nätverket eftersträvar en sammansättning där varje medlem har en strategisk förankring i organisationens ledningsstrukturer.

Kommunalt barnrättsnätverk

Nätverket bildades 2016 och för närvarande är det cirka 25 kommuner som ingår. Vi eftersträvar representation från varje län, vilket inte är uppfyllt ännu.

Nätverket syftar till att:

 • öka implementeringstakten av barnets rättigheter i de kommuner som deltar i nätverket
 • skapa förutsättningar för nätverkets medlemmar att strategiskt utveckla arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter genom erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande så att tillämpning av barnets rättigheter blir möjligt i den egna organisationen
 • nätverkets representanter ges möjlighet att belysa och problematisera aktuella barn- och ungdomsfrågor med utgångspunkt i barnets rättigheter
 • skapa en kontaktyta för kunskapsinhämtning och samverkan

Observatörsgrupp

Det finns även möjlighet för kommuner som inte uppfyller alla förutsättningar för fullt deltagande i den kommunala barnrättsnätverket att ingå i en Observatörsgrupp. Det innebär att kommunens representant finns med på projectplace och genom det får information och kan delta i samtal med övriga deltagare i nätverken.

Förutsättningar för deltagande i nätverket

 • Det ska finnas en handlingsplan för hur kommunen arbetar med barnets rättigheter.
 • Den person som deltar i nätverket ska utses av kommundirektören.
 • Personen ska ha ett uppdrag att arbeta med barnets rättigheter och mandatet ska gälla hela organisationen, inte bara de verksamheter som rör barn och unga direkt.
 • Arbetet ska avrapporteras till den politiska nivån.
 • Deltagaren ska vara aktiv på lärplattformen projectplace för att kommunicera med de andra deltagarna.
 • Arbetet i nätverket ska spridas till andra nätverk och grupper lokalt och regionalt.

Intresseanmälan för kommuner

Om ni är intresserade av att er kommun ska delta i barnrättsnätverket så kan ni skicka er intresseanmälan till
marie.lundin.karphammar@skr.se

Intresseanmälan ska innehålla en beskrivning av hur läget i kommunen är med utgångspunkt i ovanstående förutsättningar.

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset