Publicerad 24 maj 2024

Barnkonsekvensanalys – stöd på gång

Just nu tar SKR fram en modell för hur kommuner kan göra en barnkonsekvensanalys som stöd inför omställningen till nya socialtjänstlagen. Arvika, Vetlanda och Eskilstuna är pilotkommuner i projektet.

I filmen berättar barnrättsjurist Marie Lundin Karphammar om projektet, och Arvika och Vetlanda delar med sig av sina erfarenheter. Längd cirka 3 minuter.


Stödmaterial hösten 2024

Modellen beräknas vara klar hösten 2024. Materialet ska innehålla stöd att genomföra en barnkonsekvensanalys samt erfarenheter och exempel från pilotkommunerna.

Nätverk för fler kommuner

I höst startar projektet ett nätverk där fler kommuner får stöd att göra en barnkonsekvensanalys och kan att dela erfarenheter med varandra. Sista dag att anmäla sig till nätverket är den 23 augusti 2024.

Nätverket träffas digitalt vid sex tillfällen. Höst 2024: 23 september, 22 oktober, 4 december. Vår 2025: 28 januari, 13 mars, 24 april.

Anmäl intresse att delta i nätverket för barnkonsekvensanalys

Frågor och svar om projektet

 • Vad är en barnkonsekvensanalys?

  En barnkonsekvensanalys är en utredning om vad som är barnets bästa, där kommunen ser över vilka grupper av barn som inte får sina behov tillgodosedda och vad som krävs för att tillgodose deras rättigheter. Analysen utgår bland annat från barns och ungas perspektiv och medarbetarnas kompetens. Analysen används sedan som underlag för beslut och prioriteringar.

  Om barnkonsekvensanalyser, skr.se

 • Hur kan barnkonsekvensanalysen vara ett stöd inför nya socialtjänstlagen?

  I förslaget till ny socialtjänstlag förtydligas barnrättsperspektivet. Enligt förslaget ska socialtjänsten också planera insatser inom alla verksamhetsområden (inte bara inom äldre- och funktionshinderområdet, som idag). Planeringen ska ha fokus på tidiga, lätt tillgängliga förebyggande insatser som främjar jämställda och jämlika levnadsvillkor. Samverkan ska också stärkas.

  Barnkonsekvensanalysen är ett sätt bedöma hur socialtjänsten i samverkan med hela kommunen och andra samverkansaktörer kan planera för sådana insatser utifrån barns och ungas rättigheter och behov.

 • Vad gör pilotkommunerna i projektet?

  Pilotkommunerna får stöd av SKR att genomföra en barnkonsekvensanalys. Deras erfarenheter tas till vara i det stödmaterial som SKR tar fram. Pilotkommunerna kommer även delta i nätverket och dela med sig vad de lärt sig på vägen.

 • Arvika gör ett särskilt arbete inom vård och omsorg, vad innebär det?

  Pilotkommunen Arvika har breddat sin analys till att även inkludera äldre, samt både vuxna och barn inom LSS. På det viset gör Arvika en barn- till äldrekonsekvensanalys och får med fler målgrupper som berörs av nya socialtjänstlagen. Det ger dem ett bredare underlag inför framtida prioriteringar.

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.