11 september 2024 till 19 november 2024 kl. 09.00-16.00

Utbildning till barnrättsombud

En utbildning där deltagarna får kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter och om vad rollen som barnrättsombud innebär. Utbildningen pågår under två heldagar, ett introduktionstillfälle och en handledning.

Anmäl dig

Innehåll

Utbildningen ger deltagarna en övergripande kunskap om rollen som barnrättsombud. Vad innebär det att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete?

Utbildningen innehåller teoripass, filmer, workshops, diskussioner och hemuppgifter. Länkar till teoripass kommer skickas ut efter varje digitalt möte.

Målgrupp

Personer som arbetar direkt eller indirekt med barn inom regioner.

Kursbeskrivning utbildning till barnrättsombud (PDF) Pdf, 99 kB.

Gemensamma utbildningstillfällen

Under kursen träffas alla deltagare digitalt under totalt fyra tillfällen.

Introduktion: 11/9 klockan 10:00-11.30

Del 1: 15/10 klockan 9:00-16:00

Handledning : 6/11 klockan 9:00-12:00

Del 2: 19/11 klockan 9:00-16:00

Medverkande

  • Åsa Stålhane, handläggare/barnrättsexpert SKR
  • Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.