Publicerad: 3 juli 2019

Barnkonsekvensanalys

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. En barnkonsekvensanalys måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Här finns flera exempel på olika typer av analyser.

En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet är att barnkonsekvensanalyser ska vara en del av det ordinarie arbetet i kommuner och regioner.

Moment som ingår i analysen är bland annat gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, synpunkter från beprövad erfarenhet, barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter. Även andra faktorer som rör den aktuella frågan ska ingå, till exempel ekonomi, intressekonflikter och långsiktighet.

Forskningscirkel för ett gemensamt lärande

I en forskningscirkel där fyra regioner (då landsting) och två kommuner deltog fick deltagarna viktiga insikter och kunde dra flera slutsatser. Bland annat kunde deltagarna konstatera att det inte finns en gemensam mall som går att använda för att frågor. Analyserna måste anpassas till rådande omständigheter. Analysen ska inte utföras av endast en person utan det krävs en grupp med olika kompetenser för att ta fram underlaget.

Resultat från forskningscirkel om barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Publikationer framtagna av deltagarna i anslutning till forskningscirkeln

Deltagarna i forskningscirkeln tog fram var sin barnkonsekvensanalys som var anpassad till organisaionens styrnings- och ledningsprocess. De olika analyserna kan användas som inspiration i arbetet med att ta fram en barnkonsekvensanalys.

Karlskoga och Degerfors kommuner, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Landstinget i Dalarna, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Landstinget i Jönköpings län, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Landstinget Sörmland, barnkonsekvensanalys (PDF, nytt fönster)

Exempel på barnkonsekvensanalyser

Nedan ges exempel på barnkonsekvensanalyser med olika struktur.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!