Publicerad 8 april 2022

Kommuners beslut att omorganisera skolverksamheten strider inte mot barnkonventionen

Solna stads och Danderyds kommuns beslut att förändra skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen. Detta har klargjorts i två domar från Kammarrätten.

Kammarrätten i Stockholm har meddelat dom i två principiellt viktiga mål. Domstolen bedömer att Solna stads och Danderyds kommuns beslutade förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

Skolnämnden i Solna stad beslutade i december 2020 att ändra stadieindelningen på två av kommunens grundskolor för att undvika tomma platser. Utbildningsnämnden i Danderyds kommun beslutade i februari 2021 att samla grundsärskoleverksamheten till två skolenheter.

Förvaltningsrätten upphävde de överklagade besluten och angav som skäl att kommunen inte hade fastställt vad som var barnens bästa innan besluten fattades. Förvaltningsrätten ansåg därför att besluten stred mot lag och att de skulle upphävas.

Kammarrätten har däremot bedömt att det inte alltid är möjligt att fastställa vad som är barnets bästa och att barnkonventionen inte heller ställer krav på en formell process för att fastställa barnets bästa. Kammarrätten har vidare bedömt att respektive kommuns beslutsprocess har varit tillräcklig för att ledamöterna ska kunna beakta vad som är barnens bästa inför besluten.

SKR välkomnar klargörande domar av det här slaget som kommer kunna användas som rättslig vägledning för våra medlemmars arbete.

Kammarrättens pressmeddelande, beställ domarna

Informationsansvarig

  • Johan Hardstedt
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.