Publicerad: 1 juni 2020

Förtroendevaldas arbetsgivaransvar, kompetensförsörjning

En bedömning av rekryteringsbehoven på tio års sikt visar att det behövs många nya medarbetare i kommuner och regioner, om inga förändringar görs i arbetssätt och organisation.

Rekryteringsbehovet påverkas av förändringar i demografin, konjunkturförändringar, rörligheten på arbetsmarknaden och politiska beslut. Men det finns mycket som arbetsgivarna själva gör och kan göra för att möta utmaningen. Några sådana åtgärder är att använda kompetens på rätt sätt, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation, använda tekniken bättre, marknadsföra jobben bredare samt att skapa karriär och utvecklingsmöjligheter.

Nio strategier för kompetensförsörjning

I rapportserien "Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018" presenteras nio strategier som arbetsgivare och förtroendevalda kan använda sig av för att både minska organisationens rekryteringsbehov och för att öka dess attraktionskraft. Det handlar inte om att välja en av strategierna utan som arbetsgivare behöver man ofta använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och nytänkande som leder till minskade rekryteringsbehov och attraktivare arbetsplatser.

Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb är en satsning somi första hand vänder sig till medlemmar. Syftet är att öka kunskapen om och intresset för välfärdsjobben och för kommuner och regioner som attraktiva arbetsgivare.

Satsningen ska bidra till en ökad stolthet över det arbete som varje dag utförs inom välfärden. I satsningen ingår att ta fram och sprida prognoser, fakta, statistik och analyser av välfärdssektorns utmaningar. Den ska också förse medlemmarna - kommuner och regioner - med verktyg och stöd i arbetet med att möta kompetensutmaningen och bygga sina arbetsgivarvarumärken.

Sveriges Viktigaste Jobb

Publikationer

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!