Publicerad 6 mars 2020

Digitalisering i välfärden 2020 – attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter

Den här studien är en del av SKR:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb. Satsningen syftar till att öka kunskapen om välfärdsjobben och om kommuner och regioner som arbetsgivare.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR