Publicerad 26 augusti 2019

Unga om välfärdsjobben

En studie om ungas attityder och intresse för välfärden.

  • Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen?
  • Hur ser deras drömarbetsgivare ut?
  • Och hur tycker de unga att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare?

Det är några frågor som SKL undersökt i en ny studie om ungas attityder och tankar om jobben inom välfärden. Under april 2019 svarade 1152 unga i åldern 15 - 24 år på frågor om framtida arbetsgivare och vad som lockar med välfärdsjobben. I studien görs också jämförelser med en tidigare ungdomsundersökning från 2012. Studien riktar sig till alla som arbetar med att rekrytera till välfärdsjobben eller kommunicerar med unga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR